Lawyers News

“ટ્રાન્સનેશનલ ઇન્ટર-પાર્લામેન્ટરી કોએલિશન ઓન ચાઇના પોલિસી” સ્ટાફે જણાવ્યું હતું કે હોંગકોંગમાં પરિવારના સભ્યોને પોલીસ દ્વારા હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા.

[ad_1]


ઈન્ટર-પાર્લામેન્ટરી કોએલિશન ઓન ચાઈના પોલિસી (IPAC) ના હોંગકોંગ પહેલ સંયોજક ક્વોંગ ચુંગ-ચિંગે વોઈસ ઓફ અમેરિકાને જણાવ્યું કે હોંગકોંગ પોલીસે તેના પરિવારને પૂછપરછ માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવ્યા. પોલીસે તેને અને તેના અન્ય પરિવારના સભ્યોને ચેતવણી આપી. હોંગકોંગમાં નથી હોંગકોંગ પાછા ન ફરવું, અન્યથા તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker