એફબીઆઈ ન્યૂયોર્કમાં ચીનના વિદેશી ‘પોલીસ સ્ટેશન’ની તપાસ કરી રહી છે

[ad_1]


એફબીઆઈના ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટોફર રેએ ગુરુવારે (નવેમ્બર 17) જણાવ્યું હતું કે એફબીઆઈ ન્યુ યોર્ક સિટીમાં એક અનધિકૃત “પોલીસ સ્ટેશન”ની કામગીરીની તપાસ કરી રહી છે, જે વિશ્વભરમાં ચાઈનીઝ પોલીસ સ્ટેશન છે. સમગ્ર “પોલીસ સ્ટેશન”ના નેટવર્કનો એક ભાગ છે. દેશમાં, રેએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બેઇજિંગની દેખીતી રીતે બિન-મંજૂર કાયદા અમલીકરણ કામગીરીને રોકવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker